Issa agħżel il-prodott tiegħek mill-firxa ta’ prodotti li tinsab hawn taħt. Jekk il-lista hija twila u int ma tistax issib dak li qed tfittex għalih, uża s-search engine. U, jekk tibqa’ ma tistax issib il-prodott li qed tfittex għalih, jekk jogħġbok ċempel fuq in-numru ta’ assistenza, Careline, għal aktar tagħrif. L-ismijiet kollha tal-prodotti li jinkludu data (xahar u sena) m’għadhomx jiġu manifatturati.