A

Abraziv

Pomaže u uklanjanju različitih nečistoća​/​fleka mehaničkim delovanjem

Absorbent

Absorbuje vodu ili druge supstance

Aditiv

Osigurava željene karakteristike proizvoda.

Lepak

Supstance koje međusobno spajaju različite površine.

Izvor alkalnosti

Povećava alkalnost proizvoda i pomaže razlaganje prljavštine

Agens protiv ponovnog taloženja

Sprečava da se prljavština u rastvoru za pranje ponovo nataloži na odeću.

Sredstvo protiv zgrudvavanja

Sprečava stvaranje grudvica u proizvodu

Agens protiv peruti

Kontroliše stvaranje peruti

Agens protiv stvaranja pene

Sprečava stvaranje viška pene u toku proizvodnje i/ ili upotrebe proizvoda

Agens protiv stvaranja pene

Sprečava stvaranje viška pene u toku proizvodnje i/ ili upotrebe proizvoda

Antimikrobno sredstvo

Dodatak kozmetičkim proizvodima kao pomoć u smanjivanju dejstva mikroorganizama na kožu ili telo

Antioksidans

Sprečava reakciju proizvoda sa kiseonikom, koja može da izazove kvarenje proizvoda

Antioksidans

Sprečava reakciju proizvoda sa kiseonikom, koja može da izazove kvarenje proizvoda

Antiperspirant

Aktivna komponenta koja smanjuje znojenje

Antistatički agens

Sprečava stvaranje statičkog elektriciteta na koži, kosi ili odeći.

Astringent

Izaziva zatezanje ili blago peckanje kože.

B

Vezivo

Supstance koje imaju svojstva lepka i omogućavaju da se čvrste materije drže zajedno, npr. tablete, senka za oči.

Katalizator belila

Pospešuje učinak komponente belila, i čini ga efektivnim na nižim temperaturama.

Prekursor belila

Reaguje u toku pranja i stvara supstancu za beljenje.

Botanički sastojci

Sastojci dobijeni iz biljaka, npr. Aloe Vera.

Pufer

Koriguje ili stabilizuje kiselost​/​baznost proizvoda

Agens za redukciju tvrdoće vode

Smanjuje efekat tvrde vode tako što vezuje jone kalcijuma i magnezijuma

Agens punjenja

Povećava volumen proizvoda putem razređivanja, tako da može da se primeni u ispravnoj koncentraciji.

C

Kolorant

Boji kožu​/​kosi i/ili proizvod.

Agens za hlađenje

Stvara osećaj svežine na koži

Inhibitor korozije

Sprečava koroziju ambalaže

D

Denaturant

Čini da proizvod koji sadrži alkohol ima veoma gorak, pa time i neprijatan ukus.

Dezodorans agens

Smanjuje ili maskira neprijatne mirise tela.

Agens za inhibiciju prenosa boje

Pomaže u sprečavanju da se ""slobodna boja"" u toku pranja ponovo taloži na odeću

E

Emulgator

Koristi se u malim količinama koje pomažu da se formira ili stabilizuje nepomešana tečnost u emulziji

Stabilizator emulzije

Poboljšava stabilnost emulzije i produžava vek trajanja proizvoda

Enzim

Posebni sastojci koji uklanjaju određene vrste fleka na niskim temperaturama, npr. mast, jaja, krv

Stabilizator enzima

Sprečava deaktivaciju enzima u tečnim deterdžentima

Pomoćno sredstvo za isparavanje

Pomaže da se proizvod brže osuši nakon upotrebe

Agens za eksfolijaciju

Pomaže u uklanjanju mrtvih ćelija kože sa površine

F

Agens za omekšavanje tkanine

Omekšava​/​neguje materijal

Agens za podmazivanje tkanine

Podmazuje vlakna i daje druge prednosti, na primer olakšava peglanje

Agens za stvaranje filma

Čini da proizvod napravi homogeni film kada se nanese na površinu

Agens za fiksiranje

Održava frizuru​/​oblik kose.

Aroma

Poboljšava ukus proizvoda za oralnu higijenu i negu usana

Miris

Daje proizvodu lep miris dok je u pakovanju i u toku upotrebe

H

Agens za kovrdžanje​/​ispravljanje kose

Modifikuje vlakna kose, da bi omogućio promene konfiguracije.

Agens za omekšavanje kose

Poboljšava izgled i teksturu kose i olakšava njeno oblikovanje. Agensi za omekšavanje kose takođe poboljšavaju sjaj i teksturu oštećene kose

Humektant

Drži​/​zadržava vodu u proizvodu, i/ili povećava sadržaj vlage u gornjim slojevima kože.

Hidrotrop

Povećava rastvorljivost deterdženta u proizvodu.

O

Agens za smanjenje transparentnosti

Smanjuje transparentnost​/​prozirnost proizvoda, može da da sedefasti izgled proizvodu.

Sredstvo za optičko izbeljivanje

Daje proizvodu ili opranim tkaninama svetliji i belji izgled.

Agens za oralnu higijenu

Obezbeđuje npr. čišćenje, uklanjanje neprijatnih mirisa i zaštitu usne duplje

Agens za oksidaciju

Kod deterdženata, fleke se uklanjaju putem oksidacije (izbeljivanja). U kozmetici, oni se koriste da bi se uklonila farba za kosu ili stabilizovala kosa nakon trajnog kovrdžanja kose

P

Agens sjaja

Daje sjaj tečnosti, što se može videti u obliku protočnih linija prilikom sipanja.

Plastifikator

Smanjuje krtost i modifikuje karakteristike toka.

Konzervans

Štiti proizvod od rasta mikroba i kvarenja usled slučajne kontaminacije od strane potrošača u toku upotrebe.

Konzervans

Štiti proizvod od rasta mikroba i kvarenja usled slučajne kontaminacije od strane potrošača u toku upotrebe.

Nusproizvodi procesa

Proizvedeni kao tehnički neizbežan rezultat procesa proizvodnje

R

Redukcioni agens

Menja hemijsku prirodu druge supstance dodavanjem vodonika ili uklanjanjem kiseonika.

So za regeneraciju

Regeneriše omekšivač vode u mašini za pranje sudova

S

Sekvestrant

Sprečava da slobodni joni metala izazovu bilo kakve neželjene efekte na učinak, izgled ili stabilnost proizvoda, vezujući se za njih

Agens za omekšavanje kože

Pomaže da koža bude meka, glatka i da izgleda zdravo

Agens za izbeljivanje kože

Izbeljuje nijansu kože.

Zaštita za kožu

Štiti kožu od uticaja eksternog okruženja.

Modifikator klizavosti

Pojačava karakteristike fizičkog protoka proizvoda.

Agens za dodatno omekšavanje

Poboljšava efektivnost agensa za omekšavanje

Rastvarač

Poboljšava rastvorljivost jednog ili više sastojaka proizvoda

Rastvarač

Rastvara ostale sastojke​/​materijale.

Modifikator raspršivanja

Modifikuje karakteristike spreja vezane za raspršivanje

Strukturant

Daje formu ili oblik gotovim proizvodima.

Agens za zaštitu od sunca

Filtrira štetne UV zrake.

Modifikatori površina

Menjaju fizičke karakteristike površina.

Surfaktant

Menja površinski napon vode da bi pomogao u procesu čišćenja, vlaženja površina, stvaranja pene i emulzifikacije a (ravnomerno mešanje jedne tečnosti sa drugom).

Surfaktant

Menja površinski napon vode da bi pomogao u procesu čišćenja, vlaženja površina, stvaranja pene i emulzifikacije a (ravnomerno mešanje jedne tečnosti sa drugom).

Surfaktant

Menja površinski napon vode da bi pomogao u procesu čišćenja, vlaženja površina, stvaranja pene i emulzifikacije a (ravnomerno mešanje jedne tečnosti sa drugom).

Agens za suspemziju

Pomaže ravnomernu disperziju čvrstih materija u tečnosti

Zaslađivač

Čini da stomatološki proizvodi imaju slađi ukus.

T

Dezintegrator tablete

Čini da se tableta brže dezintegriše tako da aktivni sastojci odmah počinju da deluju

U

UV Absorber

Filtrira UV zrake da bi zaštitio proizvod ili kožu​/​kosu od oštećenja UV zracima

V

Agens za kontrolu viskoznosti

Kontroliše gustinu proizvoda

Agens za kontrolu viskoznosti

Kontroliše gustinu proizvoda